098 690 42 28 (пн-пт: з 9 до 18 г.)

 

З благословення Високопреосвященнішого митрополита
Олександрійського та Світловодського Боголепа

НАУКОВО-КРАЄЗНАВЧІ НІКІФОРОВСЬКІ ЧИТАННЯ. ВІДМІНЕНО

Дата: 
17 Лютий 2020 до 20 Березень 2020

НАУКОВО-КРАЄЗНАВЧІ НІКІФОРОВСЬКІ ЧИТАННЯ

«ЗНАМЕННІ ПОДІЇ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ 2020 РОКУ 

В КРАЄЗНАВЧОМУ КОНТЕКСТІ 

ХVІІІ – ХХІ СТОЛІТТЯ»

Відмінено у зв'язку з оголошенням карантину в Україні

 

19 березня 2020 р.                              м.Олександрія

об 11-й годині дня  

 

ЗАПРОШУЄМО до УЧАСТІ у РОБОТІ «НІКІФОРОВСЬКИХ ЧИТАНЬ» СПІВРОБІТНИКІВ МУЗЕЇВ, БІБЛІОТЕК, ДУХОВНО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ ЦЕНТРІВ, НАУКОВЦІВ, КРАЄЗНАВЦІВ, СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІВ,ЖУРНАЛІСТІВ, ВЧИТЕЛІВ, СТУДЕНТІВ, УЧНІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ВИХОВАНЦІВ ІСТОРИЧНИХ, КРАЄЗНАВЧИХ, ГЕОГРАФІЧНИХ, ЛІТЕРАТУРНИХ СЕКЦІЙ МАНу

ТЕМАТИКА ЧИТАНЬ:

- АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ;

- ІСТОРИЧНО-КРАЄЗНАВЧА СПАДЩИНА ВАСИЛІЯ НІКІФОРОВА;

- ПРАВОСЛАВНЕ КРАЄЗНАВСТВО;

- РЕГІОНАЛЬНА АГІОГРАФІЯ;

- НОВОВИЯВЛЕННІ АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО;

- МАЛОВІДОМІ МУЗЕЙНІ КОЛЕКЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ;

- ІСТОРІЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ;

- ІСТОРИЧНА ПЕРСОНАЛІСТИКА;

- ГЕОГРАФІЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО;

- ПАЛОМНИЦЬКІ ТА ТУРИСТИЧНІ МАРШРУТИ «ДУХОВНИМИ СТЕЖКАМИ РІДНОГО КРАЮ»;

- ЛІТЕРАТУРНЕ КРАЄЗНАВСТВО;

- ЕТНОЛОГІЯ ТА ЕТНОГРАФІЯ;

ОРГАНІЗАТОРИ:          ОЛЕКСАНДРІЙСЬКО-СВІТЛОВОДСЬКА ЄПАРХІЯ 

ПРИ УЧАСТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ та УПРАВЛІННЯКУЛЬТУРИ і ТУРИЗМУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:  ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙПРОСВІТНИЦЬКИЙ ЦЕНТР БОРИСА і ГЛІБА ПРИ ЄПАРХІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ (Соборна площа, 7) 

ФОРМИ УЧАСТІ: ОЧНА, ЗАОЧНА.

РОБОЧІ МОВИ:    УКРАЇНСЬКА, РОСІЙСЬКА.

матеріали єпархіальних «НІКІФОРОВСЬКИХ ЧИТАНЬ» будуть опубліковані

Заявки на участь у «НІКІФОРОВСЬКИХ ЧИТАННЯХ» та матеріали у вигляді статті за встановленими вимогами (додатки 1, 2) просимо надіслати

до 10 березня 2020 року в електронному варіанті на електрону адресу:

Nikiforovkraeznav@ukr.net    (з поміткою «НІКІФОРОВСЬКІ ЧИТАННЯ»)

За довідками звертатися за номером : ____________________________________________

+380993749815 - Божко Ольга Миколаївна

 

 

Додаток 1

 

ЗАЯВКА

на участь в краєзнавчих науково-практичних

«НІКІФОРОВСЬКИХ ЧИТАННЯХ»

 

ПІБ_______________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

Науковий ступінь, звання_____________________________________________________

 

Посада, місце роботи чи навчання (повна назва закладу, установи, організації)

 

 

____________________________________________________________________________

 

   ____________________________________________________________________________

 

е-mail_______________________________________________________________________

 

Контактнітелефони___________________________________________________________

 

Назва доповіді(виступу)_______________________________________________________

 

____________________________________________________________________________

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

Додаток 2

Вимоги до наукових статей, що надсилаються на участь

в краєзнавчих науково-практичних 

«НІКІФОРОВСЬКИХ ЧИТАННЯХ»

 

1. Подання матеріалу: стаття подається в електронному вигляді (CD-диск, електроннапошта: окремим файлом, назва якого повинна містити прізвище автора (наприклад «Бутко.doc»). Відправивши матеріал електронною поштою, будь-ласка, зателефонуйте контактній особі та отримайте підтвердження про отримання Вашоїстатті.

2. Поля: зліва – 3 см, справа – 1 см, зверху – 2 см,знизу – 2 см.

3. Обсяг роботи: 4-6 сторінок тексту набраного у редакторі Word 1997-2003, шрифт – Тimes NewRoman, кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25.

4. Вимоги до оформлення тексту:

4.1. У верхньому лівому куті зазначитиуніверсальний десятинний код (УДК).

4.2. Вказати ім’я, прізвище та місто (селище, село), район, область.

4.3. Назва статті друкується заголовними літерами.

4.4. Анотація до статті повинна мати об’єм 600-800 знаків з пробілами (до 8 рядків), в якій коротко викладається мета, зміст та актуальність статті.

4.5. Подаються ключові слова.

4.6. Текст статті друкується відповідно до вимог п. 3.

4.7. Оформлення списку «Джерела та література»: з абзацу, без відступу, 12 кегль, одинарнийінтервал. Посилання у тексті на джерела та літературу робити у квадратних дужках (наприклад [1, с.12]) відповідно до списку використаних джерел та літератури, розміщенихза абеткою наприкінці тексту.

Приклади оформлення джерел та літератури:

Козир І. А. Локалізація місця битви на СиніхВодах 1362 р. у світлі нових джерел / І. А. Козир, О. В. Чорний // Український історичний журнал. – 2012. – № 2. – С. 11 – 27. 

Метрическая книга Елисаветградскогокорпусного собора за 1836 – 1839 г.г. – Державнийархів Кіровоградської області (далі – ДАКО). – Ф. 160. – Оп. 1. – Од. зб. 7. – 193 арк. 

Пивовар А. В. Поселення Херсонської губернії за повітовими алфавітами 1856 року / А. В. Пивовар. – К.: Академперіодика, 2009. – 92 с. 

Розанов Г. Хронологико-историческое описание церквей епархии Херсонской и Таврической / Г. Розанов // Записки Одесского общества истории и древностей. – Одесса, 1848. – Т. ІІ. – С. 140 – 211. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.museum.ru/1812/Library/Podmazo/index.html. – Дата доступу: 16. 12. 2015  

 

 

4.8. Ілюстрації (фото) подавати в електронномуваріанті в форматі JPEG.

Підписи та посилання до них у тексті – обов’язкові.

 

5. Відомості про автора обов’язково подаютьсянаприкінці статті після списку «Джерела та література»: П.І.Б. автора; місце роботи абонавчання; посада автора; вчене звання; науковийступінь. Стаття та відомості про автора повинні бути в одному файлі.

 

Автори поданих матеріалів несуть повнувідповідальність за підбір, точність наведенихфактів, цитат та ін. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають вимогам. Статті, відхиленіредакційною колегією, можуть бути прийняті до друку після доопрацювання. Оргкомітет залишає за собою право на редакційне редагування матеріалів.

 

Заявки на участь у «НІКІФОРОВСЬКИХ ЧИТАННЯХ»

та матеріали у вигляді статті за встановленими вимогами (додатки 1, 2) просимо надіслати до 10березня 2020 року в електронному варіанті

на електрону адресу: Nikiforovkraeznav@ukr.net    

(з поміткою «НІКІФОРОВСЬКІ ЧИТАННЯ»)

За довідками звертатися за номером: _____________________________________________

_____________________________________________________________________________

+380993749815 - Божко Ольга Миколаївна


Подпишитесь на нас в Telegram

Адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст інформації, яка міститься в архівних матеріалах сайту, і може не поділяти точку зору їх авторів. Відповідальність за інформацію несе сторона, що її надала.
Інтернет-видання "Єпархія" (C) 2013-2023. Сайт розроблений: В.Коваленко, А.Чумаченко, А.Беляєв. При використанні матеріалів сайту обов'язковою умовою є посилання на alexandria-eparhia.org.ua